Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Wonder where Ill be tomorrow?
Make up time

 
Paris, France to Michigan
London town and through Berlin
I cant believe this place Im in
Everywhere and back again
Porcelain and China dolls
Give me one and Ive seen them all
Got my back against the wall

Wonder where Ill be tomorrow?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου